Reference

 

1. Stambeno poslovni objekat NEBODER A 6.940,00m2, ulica Paromlinska, Sarajevo

2. Stambeno poslovni objekat 1.000,00m2 ulica Hamdije Kreševljakovića, Sarajevo

3. Stambeno poslovni objekat K 30 1.630,00m2 ulica Paromlinska, Sarajevo

4. Stambeno poslovni objekat 2.500,00m2 ulica Skenderpašina, Sarajevo

5. Poslovni objekat GRAWE 1 i 2 3.200,00m2 Alipašino Polje, Sarajevo

6. Poslovni objekat GRAWE 2 i 2 3.200,00m2 Alipašino Polje, Sarajevo

7. Poslovni prostor Pivnica Sarajevo, Maršala Tita 7, Sarajevo

8. Stambeno poslovni objekat BOSMAL 28.000,00m2, Milana Preloga, Sarajevo

9. Poslovni objekat ASA PVA 770,00m2 Bulevar M. Selimovića, Sarajevo

10. Poslovni prostor, Manuel caffe, Muhameda Efendije Pandže bb, Sarajevo

11. Poslovni objekat Zemljokop inženjering, Aerodromska 2, Sarajevo

12. Poslovni objekat KOVO – COMERCE D.O.O., Visoko

13. Fabrika d.o.o.

14. Srednja tehnička škola, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

15. Parlament Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

16. Frizerski saloni Image

17. Galerija Srebrenica 11/07/95.

18. Stambeno poslovni objekat Lamela E 5 1.940,00m2 Dobrinja 5, Sarajevo

19. Kristal d.o.o., Čapljina

20. Stambeno poslovni objekat Lamela 1 870,50m2, Peline, Čapljina

21. Stambeno poslovni objekat Lamela 796,00m2, Peline, Čapljina

22. NEON HEART d.o.o., Sarajevo

23. ASLab d.o.o., Sarajevo

24. Stambeno poslovni objekat Lamela E 6-E7 3.525,00m2, Dobrinja, Sarajevo

25. J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo 236,00m2, Kurta Schorka 36, Ilidža

26. JU CSR – Dvorana Fis 224,00m2, Mis Irbina 10,Sarajevo

27. Poslovni objekat – restoran Amerikanac

28. Stambeno poslovni objekat Lamela 01-05 1.076,00, ulica Trvnička, Sarajevo

29. JP BH POŠTA d.o.o.,Centar pošta Sarajevo 700,00m2 Zmaja od Bosne 88

Sarajevo

30. Prograd - Stambeni objekti Osjek 5 1.090,00m2, Sarajevo

31. Sportska dvorana 1.163,00m2 - Foča

32. Sportska dvorana 1.300,00m2 - Vogošća

33. KJKP Sarajevogas, objekat Velešići i Butile

34. Kulturno sportski centar Trebinje – rekonstrukcija; velika sala, kancelarije, kino

sala, bina za pozorište.

35. Zgrada DAL INVESTMENT – Sarajevo

36. Ambasada Italije u BiH

37. Fakultet za kriminalistiku – FKKSS

38. Vrhbosanska nadbiskupija – rezidencija cca 1.000m2

39. Katolički školski centar

40. Udruženje institut za razvoj mladih KULT

41. Sikra d.o.o.

42. Aida Commerce d.o.o.

43. Planika – Sarajevo

44. Stambeno poslovni objekat Lamela B1-B3 5.044,00m2, Dobrinja, Sarajevo

45. Comtrade Sarajevo

46. KRKA D.D. Predstavništvo u B i H

47. Poslovni objekat Džekos Sarajevo

48. JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Sarajevo

49. Ahmetspahić Petrol d.o.o.

50. Prograd - Stambeni objekti Vlakovo – Sarajevo

51. Objekat Vladrag I. Sarajevo

52. Objekat Violeta Sarajevo

53. Sportska dvorana Ramiz Salčin – Sarajevo

54. Green energy solution d.o.o. - Malta Complex – Sarajevo

55. Objekat UPI – Sarajevo

56. Općina Novi Grad Sarajevo – Ured Načelnika

57. Ekoteh d.o.o. Dobrinja

58. Objekat “Milas” u Sarajevu

59. Unioninvest – Ambasada – Brazila

60. Objekat Srebrna lisica na Bjelašnici

61. Unitic – Sarajevo

62. “Međunarodni aerodrom Sarajevo” – VIP salon, itd.

63. Poslovni objekat - Džekos d.o.o.

64. JP BH POŠTA

65. ŠPICA SYSTEMS D.O.O.

66. JP Filmski Centar Sarajevo

67. Holandska rezidencija Sarajevo

68. Objekat Bulevar Sarajevo

69. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

70. Objekat Atlanic Argeta d.o.o. Sarajevo

71. Fakultet političkih nauka Sarajevo

72. Kolektivni centar Hrasnica

73. Violeta Sarajevo, itd.